Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Varnost v prometu

Meritve za izboljšanje prometne varnosti

Varnost v cestnem prometu je nekaj, kar moramo imeti vedno v mislih. Je družbena odgovornost do vsakega posameznika, ki uporablja cesto. Varnost v cestnem prometu zadeva vse, saj lahko k večji varnosti cestnega prometa prispevamo vsi.

Vprašanju prometne varnosti se v Sloveniji in EU posveča vedno več pozornosti. Slovenija je z uresničevanjem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011 do konca leta 2010 uspela skoraj prepoloviti število smrtnih žrtev na cestah.

S povečevanjem varnosti v prometu se zmanjšuje število smrtnih žrtev in poškodb. Zdravljenje ponesrečencev predstavlja velik strošek za družbo, posameznika in delodajalca zaradi odsotnosti z dela. Ali oblasti upoštevajo te stroške pri načrtovanju vzdrževanja cest? Denar, porabljen za izboljšanje prometne varnosti, je z vseh vidikov manjši strošek kot prometne nesreče.

Prometno varnost lahko povečamo tudi z rednimi kontrolami določenih standardnih vrednosti

Povečanje prometne varnosti ni samo posledica večjega upoštevanja obstoječih pravil z vedno strožjimi kaznimi, ki omejujejo nevarno vedenje. Prometno varnost lahko povečamo tudi z rednimi kontrolami določenih standardnih vrednosti, ki zagotavljajo varno vožnjo.
Standardi, ki določajo te vrednosti, so navodila, izdana s strani nacionalnih organov, in vsebujejo določila, katere meritve je potrebno izvajati ter njihove vrednosti za zagotavljanje in izboljšanje prometne varnosti. Ob izvrševanju standardov se bo povečala varnost v cestnem prometu, zlasti med vožnjo ponoči in v slabih razmerah, kot sta dež in megla.
Mednarodne raziskave kažejo, da se zgodi relativno več nesreč s smrtnim izidom v nočnem času v primerjavi z vožnjo podnevi.

Kako torej porabiti omejeni proračun za vzdrževanje cest in kako ga najbolj učinkovito porabiti?

Razpoložljiva sredstva najprej porabimo za odpravljanje mest, kjer so talne označbe, prometni znaki in samo vozišče slabo vidni ali je slaba torna lastnost vozišča. S tem odpravimo najbolj kritična mesta in zopet vzpostavimo višjo raven varnosti v cestnem prometu.

instrumenti našega podjetja lahko natančno izmerimo talne označbe, znake in vozišča in tako določimo tista, ki so s stališča prometne varnosti neprimerna, ter vam tako pomagamo investirati sredstva tja, kjer je to najbolj potrebno.

Ali talne označbe in prometni znaki, ter voziščne površine izpolnjujejo minimalno raven retroodboja in tornosti, kot jo določajo pravilniki?

Uporaba merilnih naprav za merjenje vidnosti in tornih lastnosti vozišč je edini način za objektiven odgovor na vprašanje, ali talne označbe in prometni znaki, ter voziščne površine izpolnjujejo minimalno raven retroodboja in tornosti, kot jo določajo standardi in pravilniki, ter tako zagotavljajo najboljše možne smernice za varno vožnjo v različnih voznih razmerah.

Retroreflektometer lahko v nekaj sekundah izmeri retroodboj in zagotovi nesporen rezultat in dokaz, da talne označbe in prometni znaki (ne) izpolnjujejo smernice in raven standarda. Poleg retroodbojnosti je bistvenega pomena za učinkovit in varen pretok ljudi in blaga trenje vozišča. Motorna kolesa, avtomobili, tovornjaki in avtobusi so odvisni od trenja med cesto in pnevmatikami.

Do veliko prometnih nezgod pride po nepotrebnem, zaradi pomanjkanja poznavanja pomena tornih površin. To je mogoče zelo zmanjšati z izvajanjem preprostih postopkov testiranja s programom površinskega trenja ne glede na sezono.

Z akreditacijo laboratorija zagotavljamo točne in nepristranske meritve 

Oblasti si morajo prizadevati za zagotovitev ustrezne retrorefleksije in tornih lastnosti na celotnem cestnem omrežju tako iz razlogov varnosti kot tudi z vidika načrtovanja izvajanja vzdrževanja in zaščite v primeru sodnih sporov.

V svojem programu za izboljšanje varnosti v cestnem prometu ne boste našli boljšega partnerja, kot smo mi. Zagotavljamo točne in nepristranske meritve  najsodobnejšo certificirano in umerjeno opremo.
Povpraševanje
×