LTL XL

LTL-XL retroreflektometer je najsodobnejši prenosni instrument

LTX-XL je namenjen merjenju retrorefleksnih in refleksnih lastnosti talnih označb. LTL-XL meri RL vrednost (koeficient retroreflektivne svetilnosti ponoči) in Qd vrednost (dnevna vidnost). RL je kazalnik osvetljenosti talnih označb, kot jih vidijo vozniki motornih vozil ponoči ob osvetljenosti z avtomobilskimi žarometi; cesta je osvetljena pri kotu 1.24°.
Osvetljenost za Qd je razpršena (difuzna) svetloba. Odbita svetloba tako za RL kot Qd je merjena pri kotu 2.29°, kar ustreza opazovalni razdalji 30 metrov.
To je pomembno za voznikovo videnje v normalnih pogojih. LTL-XL meri RL in Qd, upoštevajoč mednaroden standard CEN.

Rezultati so prikazani v obliki besedila na velikem grafičnem zaslonu. Pomnilnik instrumenta nudi zabeležko 200.000 meritev z ustreznim datumom, časom in drugimi pomembnimi podatki.
Merjenje retrorefleksnih in refleksnih lastnosti talnih označb
LTL-XL retroreflektometer je najsodobnejši prenosni instrument

Zabeleženi so tudi naslednji podatki:
  • Ime merjene serije (ime ceste), ime uporabnika
  • Ikona profila tipa talne označbe
  • GPS za natančno določanje lokacije merjenja
  • Temperatura in vlažnost, suha ali mokra meritev
  • Status instrumenta
Ikone tipa talnih označb
Zaslov občutljiv na dotik

Rezultati meritve je mogoče natisniti

S pomočjo vgrajenega tiskalnika na merilni napravi ali s povezavo z računalnikom je meritve mogoče natisniti. S pomočjo RSC programa instrument omogoča izmenjavo podatkov z drugimi računalniškimi programi.

Vse izmerjene rezultate iz pomnilnika, ki vsebujejo GPS pozicije, se lahko izvozi v Google Earth (GE), kjer se na sliki točno vidi, kje so bile vrednosti izmerjene. Slika, prikazana s podatkovnimi točkami v GE, je ID serija in zaporedna številka za RL in Qd meritve.
Če kliknemo na podatkovno točko v GE, se bo odprlo okno, ki prikazuje dodatne informacije o merjenju npr. RL in Qd vrednost.
Pred izvozom rezultatov v GE lahko nastavimo minimalno zahtevano vrednost meritve, ki je predpisana z nacionalnimi normativi ali predpisi investitorja. RL vrednosti, manjše od vrednosti v polju, bodo prikazane z rdečo barvo. RL vrednosti, višje od določenih minimalnih, bodo prikazane z zeleno barvno. Ta funkcija trenutno ni na voljo za Qd.
RSC program
Podatkovne točke z rezultati v Google Earth

V EU za intervale meritev ni enotne smernice

Intervale meritev bi lakko razporedili:
  • Kontrola izvajalca pri novogradnji, da je bila izpolnjena vrednost, ki jo je predpisal investitor. Ta meritev običajno poteka v prvih dveh tednih po izvajanju del.
  • Kontrola vrednosti retroodboja pri trajnih talnih označbah. Ta kontrola lahko potrdi, da talne označbe dosegajo predpisano raven. Te rezultate lastnik ali upravljavec primerja s predpisanimi zahtevami pred izvedbo naročila, in tako pridobi podatke, s katerimi se odloči o nadaljnjem upravljanju cest. Meritve se izvaja vsako leto na enakomerno obrabljenih cestah in pogosteje na kritičnih mestih v cestnem prometu.
  • Kontrola vrednosti retroodboja in drsnosti talnih označb pri prometnih nesrečah po Direktivi 2008/96/ES.
  • Kontrola izvajanja del ob koncu pogodbenega obdobja, običajno za barvo po 6 mesecih, za debeloslojne talne označbe 2 - 4 leta po izvedbi del.
Instrument LTL-XL je umerjen na DANAK.