Meritev dnevne vidnosti in barve

Barva prometnih znakov je izražena v CIE koordinatah kromatičnosti x, y (CR), merjenih v enakih pogojih kot za faktor svetilnosti β.

Ročne instrumente se uporablja za merjenje vseh treh parametrov (β, x in y) hkrati. Koordinate kromatičnosti so običajno znotraj določenih polj, za različne barve opredeljenih v evropskem CEN (EN 12899-1) ali nacionalnih standardih. Te koordinate kromatičnosti predstavljajo dnevne razmere.

Za nočne razmere se koordinate kromatičnosti spremenijo zaradi spremembe svetila (z dnevne svetlobe, predstavljene s CIE svetilom D65, na žaromete, predstavljene s CIE svetilom A).
DIAGRAM KROMATIČNOSTI BARV
Parametre (x, y in β) merimo z merilnim instrumentom:
  • MINOLTA CM 700d in
  • ZEHNTNER INSTRUMENTS ZRM 1021,
pri geometriji 45°/0°.

 
Za meritev uporabljamo prenosni instrument  MINOLTA CM 700d in ZEHNTNER INSTRUMENTS ZRM 1021.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 0599 33 015 in 041 693 198 ali nam pošljite sporočilo.