Dinamična meritev

Rutinsko spremljanje tornih lastnosti cestnih površin proti zdrsavanju je pomembna sestavina zagotavljanja prometne varnosti in ohranjanja cestišča v varnem in brezhibnem stanju. Razvite so bile različne vrste opreme za merjenje tornih lastnosti, vsem pa je skupno načelo merjenja sil, ki nastanejo pri uporu gume pnevmatike ali drsnika.

Nizko trenje cestišča (odpornost proti zdrsavanju) lahko privede do tega, da vozila ne izpolnijo določenih manevrov pod določenimi pogoji. Interakcijo pnevmatik z voziščem lahko povzroči material površine, ki se obrablja - polira v daljšem časovnem obdobju.

V suhem vremenu to ni nujno problem. Vendar če je cesta mokra, so vozila bolj nagnjena k drsenju, posledica tega pa je zdrs vozila, zato je potrebno redno spremljanje stanja površine cestišča v zvezi z drsnostjo.

V podjetju uporabljamo za merjenje tornih lastnosti vozišča prenosljiv dinamični Mikro GripTester, ki nudi nedvomno najbolj stroškovno učinkovito in zanesljivo testiranje tornih lastnosti. Pred kratkim je bilo opravljeno večje preizkušanje instrumenta na Transport Research Laboratory v kraju Crowthorne.

Doseženi so bili izjemni rezultati v zvezi s ponovljivostjo in obnovljivostjo, in sicer tako v ravnih linijah kot v krivinah cest. Ti rezultati kažejo, da je GripTester boljši od katere koli druge naprave, saj omogoča bistveno lažje preizkušanje in analiziranje nalog po standardu SIST CEN-TS 13036-3 in SIST CEN/TC 15901-7:2009

Mikro GripTester uporabljamo za merjenje mokre in suhe torne lastnosti na vseh tlakovanih površinah ali talnih označbah. Je stroškovno učinkovita in dinamična alternativa meritve z nihalom (spot Pendulum). Merjenje z Mikro GripTester-jem temelji na istih načelih kot merjenje z instrumentoma GripTester ali SCRIM, ki se po vsem svetu uporabljata za merjenje torne odpornosti z različnimi hitrosti.
Inštrument je zelo okreten, namenjen preiskovanju lokacij nesreč, drsnosti talnih označb in drugih problematičnih področij. Prav tako se lahko z njim izvaja raziskave novozgrajenih vozišč. Oprema omogoča operaterju zbiranje podatkov iz naprave, ki se snemajo med raziskavo. Rezultate podatkovne datoteke lahko uvažamo tudi v vse standardne preglednice in jih kasneje uporabimo za izdelavo poročil.

Spolzke talne označbe lahko predstavljajo resno nevarnost v cestnem prometu, ocenjevanje njihovih tornih lastnosti pa je lahko težavno. Britanski in nemški organi so pionirji na področju uporabe instrumenta Mikro GripTester za testiranje talnih označb na kraju samem v potisnem načinu, v Franciji se veliko uporablja pri testiranju in homologaciji novozgrajenih cest.

Naprava se lahko uporablja v številne namene, kot so:
  • Meritev mest prometnih nesreč (Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture)
  • Voziščne površine (meritev črnih točk in Zakon o cestah ZCes-1 )
  • Talne označbe (tankoslojne in debeloslojne strukturne talne označbe)
  • Preizkusi vozišč pri novogradnjah
  • Površine za pešce
  • Pokrovi jaškov
  • Ostale površine
Za meritev uporabljamo prenosni instrument Mikro GripTester. Več o instrumentu in možnosti obdelave podatkov si lahko preberete tukaj.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 0599 33 015 in 041 693 198 ali nam pošljite sporočilo.