Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Mesečni nadzor izvedbe in kakovosti

Nadzor izvedbe in kakovosti pri letni obnovi talnih označb

V našem laboratoriju izvajamo nadzore nad izvedbo in kvaliteto izvedenih del talnih označb pri letni obnovi  na lokalnih cestah in mestnih ulicah. Nadzor izvedbe talnih označb pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva z dolgoletnimi izkušnjami izvajanja in kontrole talnih označb. Nadzornik preverja ali obnova talnih označb poteka v skladu z razpisno dokumentacijo, standardi, TSC-ji in pravilniki. Nadzor vsebuje tudi nadzor kakovosti izvedenih del, materialov in kakovost talnih označb skladno s standardom SIST EN 1436 (Lastnosti označb in preskusne metode) in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (30 in 31. člen). Naročnikom lahko nudimo tudi pomoč pri razpisni dokumentaciji  in pripravo razpisnih tehničnih pogojev za obnovo talnih označb. Slovenska zakonodaja predpisuje retrorefleksijo talnih označb na javnih cestah, minimalne vrednosti pa so določene s pravilniki in tehničnimi pogoji pri razpisih. Druga faza nadzora se izvede mesečno ali samo enkrat, v primeru, da kakovost talnih označb ne ustreza predpisanim zahtevam se lahko izvede v dogovoru z naročnikom tudi večkrat. Nadzor vsebuje naslednje kontrole:

Nadzor izvedbe in kakovosti prometnih znakov

Prav tako vam lahko izvajamo zunanjo kontrolo stalnih prometnih znakov po standardih SIST EN 12899-1:2008 in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah:
×