TERMINOLOGIJA

Nekaj pogostih izrazov, ki se uporabljajo v naši stroki. Za dodatne informacije ali vprašanja nam pošljite sporočilo. (kliknite na izraz za podrobnejši opis).

Prometna signalizacija

so sredstva in naprave, s katerrimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, ter turistična in druga obvestilna signalizacija.

Prometna oprema

so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in vodenje prometa ter sredstva in naprave za prisilno ustavljanje vozil.

Retroreflektometer

je naprava za merjenje več tipov refleksije.

Refleksija

je pojav, pri katerem delci ali valovanja svetlobe na mejnih ploskvah med različnimi snovmi spremenijo smer svojega potovanja in se vrnejo na območje, s katerega prihajajo.

Retrorefleksija

pojav, pri katerem se snop svetlobe vrne direktno v smer izvora svetlobe.

Mili kandel

je mcd = mili = kandel je svetilnost.

Lux

je lx = lux = na površino vpaden svetlobni tok na enoto površine.

Kvadratni meter

(m²) je površinska enota površine.

SIST EN 1436:2007+A1:2008

je standard za - materiali za označevanje vozišča – lastnosti označb.

SIST EN 1824:2009

je standard za -materiali za označevanje vozišča – terenski preizkusi.

Dnevna vidnost Qd

je raven retroodboja podnevi. Svetlobni vir je sončna svetloba ali javna razsvetljava. Meri se svetilnost (dnevna vidnost) talnih označb. Opazovalni kot 2,29° ustreza razdalji gledanja za voznike motornih vozil na razdalji 30 m pod normalnimi pogoji. Osvetlitev je difuzna svetloba.

Nočna vidnost RL

je raven retroodboja ponoči v suhih ali mokrih pogojih. Svetlobni vir je avtomobilski žaromet. Meri se svetilnost talnih oznak ponoči, opazovalni kot 2,29° ustreza razdalji gledanja za voznike motornih vozil na razdalji 30 m pod normalnimi pogoji, vpadni kot je 1,24°.

Barvitost (kromatičnost) odsevnih površin

je odbita svetloba lahko enake barve kot vpadna svetloba ali pa drugačna zaradi selektivne absorpcije delov spektra svetlobe (ali drugih pojavov).

Dnevna odsevnost

je opisana s faktorjem svetilnosti β, merjenim v geometriji 45°/0° svetilnostnim koeficientom pod razpršeno osvetlitvijo z opazovanjem kot pri 30 m geometriji. Za obe karakteristiki je osvetlitev v skladu s CIE svetila D65.

SRT

je enota vrednosti za drsnost talnih označb (skid resistance tester).

Folije s steklenimi kroglicami - leče

so izdelane iz milijonov visoko zmogljivih mikro steklenih retrorefleksivnih kroglic, ki so pravilno razporejene na podlago za učinkovit odsev svetlobe v vse smeri.

Mikroprizmatične folije

uporabljajo na milijone steklenih odsevnimi mikro prizem nanesenih v tanki plasti na polimerne folije, ki povzroča visoko odsevne svetlobe.

SIST EN 12899-1

je standard za - stalna vertikalna prometna signalizacija – 1. del - stalni prometni znaki.

RA - retroodboj prometnih zakov

se meri z vhodom kotom 5 ° in opazovanja kotov 0,33 °, 0,5 ° in 1,0 °. Ta različica je uporablja za evropske razmere CEN.

CR – meritev dnevne vidnosti in barve prometnih znakov

je izražena v CIE koordinatah kromatičnosti x, y, merjenih v enakih pogojih kot za faktor svetilnosti β. Koordinate kromatičnosti so običajno znotraj določenih polj, za različne barve opredeljenih v ameriškem ASTM (D4956), evropskem CEN (EN 12899-1) ali nacionalnih standardih.

Torna sposobnost

predstavlja vpliv kakovosti materiala in geometrijske oblikovanosti vozne površine na velikost pogonskih, zavornih in stranskih sil, ki se lahko prenašajo s pnevmatike na kolesu vozila na vozišče.

Hrapavost – tekstura

je geometrijska oblikovanost vozne površine ali površine kamnitih zrn, ki bistveno vpliva na torno sposobnost.

Vozišče

je enakomerna, neprekinjena utrjena površina voziščne konstrukcije, po kateri poteka promet, tudi površina obrabne plasti.

Oprijemljivost

pomeni sposobnost prenosa sil v naležni površini pnevmatike s trenjem z vozila na vozno površino.

Drsenje

pomeni premikanje vozila z zavrtimi (blokiranimi) kolesi.

Blokiranje kolesa

je preprečitev vrtenja kolesa, na katerega deluje sila oprijema.

Zdrs

je drsenje, ki nastopi, če kotaleče kolo prevozi drugačno pot, kot bi ustrezala odseku na osnovi oboda kolesa.

GripNumber (GN)

je enota za merjenje torne odpornosti pri inštrumentu GripTester®.

Črna točka

je mesto na vozišču z nadpovprečno pogostostjo nesreč enake vrste zaradi posebnih lokalnih pogojev.

Zasenčeni žaromet

je žaromet s kratkim svetlobnim pramenom, ki se uporablja za osvetlitev cestišča pred vozilom brez povzročanja neprijetne zaslepitve ali neugodja nasproti prihajajočih voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa.

Dolgi žaromet

je žaromet z dolgim snopom svetlobe, ki se uporablja za osvetlitev cestišča daleč pred vozilom.

Zmanjšana vidljivost

pomeni, da je vidna razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih okoliščin krajša od poti ustavljanja pri gibanju z najvišjo dovoljeno hitrostjo.

Prometna nesreča

je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda.

Udeleženec cestnega prometa

je oseba, ki je na kakršen koli način udeležena v cestnem prometu.

SIST-TS CEN/TS 13036-2:2010

je standard za: Značilnosti cestnih in letaliških površin – Preizkusne metode – 2. Del: Ocena torne sposobnosti cestne vozne površine z uporabo dinamičnih merilnih sistemov.

SIST-TS CEN/TS 15901-7:2010

je standard za: Značilnosti cestnih in letaliških površin – Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranimi zdrsnim zaostankom kolesa (LFCG): Grip Tester®.

SIST EN 13036-4:2004

je standard za: Značilnosti cestnih in letaliških površin – Preizkusne metode – 4. Del: Metoda merjenje odpornosti površine proti drsenju/zdrsu – Preskus z nihalom.

TSC 06.620

lastnosti voznih površin - torna sposobnost. Tehnična specifikacija za javne ceste: lastnosti voznih površin - torna sposobnost.

Direktiva 2008/96/ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture.