Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Raziskovalna meritev vrednosti retrorefleksije obstoječih talnih označb po zimski službi in pred letno obnovo

V času recesije in pomanjkanja sredstev za vzdrževanje cest se pojavlja vprašanje, ali je talne označbe, ki niso zanemarljiv strošek, res potrebno obnavljati vsako leto? Za optimalno načrtovanje obnove talnih označb je zato smotrno predhodno izvesti analize ustreznosti obstoječih talnih označb v smislu doseganja minimalnih predpisanih vrednosti retrorefleksije. Skladno z odločitvijo družbe NEKS d.o.o., smo izvedli raziskovalno meritev, da prikažemo, koliko se lahko prihrani pri obnovi talnih označb. Raziskovalno meritev smo izvedli na regionalni cesti R2 418/1202, km 0.000 do km 6.000, Dobruška vas – Šentjernej.

Opis analize

Meritve retrorefleksije dnevne in nočne vidnosti talnih označb smo izvajali na razdalji 0,5 km pri stacionažnih znakih. Na podlagi izmerjenih mernih mest na mernem odseku smo nato določili in ovrednotili povprečno vrednost mernega odseka.

Analiza prihranka denarja

Od stroška obnove talnih označb smo odšteli strošek meritev retrorefleksije in dobili vrednost prihranka v višini X EUR. Strošek meritev na ocenjevanem odseku znaša X EUR ali 7 % stroška letne obnove talnih označb na odseku. Z meritvami retrorefleksije talnih označb na 6 km odseku ceste R2 418/1202 lahko Republika Slovenija pri obnovi talnih označb privarčuje 93% vrednosti za omenjen odsek ceste.

Zaključek analize

Pred pričetkom obnove talnih označb bi bilo ekonomsko smotrno izvesti meritve retrorefleksije talnih označb (nočno in dnevno vidnost), kot to izvajajo ostale evropske države. Na podlagi referenčnih rezultatov meritev se pridobi dobro podlago za optimalno načrtovanje letne obnove in doseže znatne prihranke pri vzdrževanju talnih označb na vozišču. Talne označbe se obnovijo le tam, kjer meritve pokažejo, da ne dosegajo minimalnih predpisanih vrednosti. Glede na to, da se v Sloveniji za letno obnovo vzdolžnih talnih označb porabi cca. 3,5 MIO EUR, je lahko prihranek pri obnovi talnih označb zelo velik. Po izkušnjah iz tujine je minimalni letni prihranek 25% in več. Hkrati se z meritvami pridobi "slika" stanja talnih označb na cestnem omrežju in podatke za dokazovanje kvalitete v garancijskem roku. 

Raziskovalna meritev

Meritev retrorefleksije tankoslojnih talnih označb na R2 418/1202, km 0.000 do km 6.000  Dobruška vas - Šentjernej:
NAZAJ
×