Politika kakovosti

Družba NEKS d.o.o. je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije (LP-098), na področju preskušanja SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Akreditacija laboratorija je uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti in zaupanje v rezultate preskušanj.

Temeljni cilj laboratorija za prometno opremo je kakovostno in racionalno izvajanje dogovorjenih in predpisanih laboratorijskih in terenskih meritev in analiz ter drugih storitev za naročnike.

Ključna usmeritev vseh zaposlenih je osvajanje novih znanj in z vključevanjem zunanjih strokovnjakov, zagotavljamo izvedbo najzahtevnejših projektov.

Temu temeljnemu cilju se čutimo zavezani vsi sodelavci laboratorija.