Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Odgovornost - dobro vidne talne označbe za povečanje prometne varnosti


Kakovostne in dobro vidne talne označbe na splošno veljajo za najbolj stroškovno učinkovite metode za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Automobile Association je izjavil, da " življenja lahko rešujemo z nekaterimi najcenejšimi ukrepi v zbirki ukrepov prometnih inženirjev: enostavne bele črte ... brez pretiravanja lahko rečemo, da ena kila barve lahko rešuje življenja." Tudi Angleška Fundacija varnosti v cestnem prometu je enakega mnenja: "Visokim stroškom služb za nujno pomoč, bolnišnic in dolgotrajne oskrbe za invalide se je pogosto mogoče izogniti z malo več kot stroškom za lonec barve."
 
Promet na cestah se stalno povečuje, prav tako se povečuje tudi starostna doba voznikov. Analize vzrokov prometnih nesreč kažejo, da je eden od razlogov neustrezna prometna signalizacija na posamičnih ali celotnih cestnih odsekih. Dosedanje študije kažejo, da lahko z uporabo sodobnih tehnologij in z metodološkim pristopom pri načrtovanju in obnovi prometne signalizacije bistveno zmanjšamo število prometnih nesreč in na ta način povečamo nivo prometne varnosti. Eden od preventivnih ukrepov je preverjanje kvalitete talnih označb na vozišču in s tem povečanje njihove kakovosti na želeno raven. Posebej pomembno je spremljanje vrednost nočne vidnosti (retrorefleksija RL), ker ta vrednost definira vidnost talnih označb ponoči in v slabi vidljivosti takrat, ko so talne označbe nepogrešljiva pomoč vozniku pri določanju položaja vozila na vozišču. Za vse udeležence v prometu so talne označbe na vozišču zelo pomembne, saj jasnost prejetih obvestil, katera voznikom predstavljajo talne označbe na vozišču, neposredno vplivajo na varnost, hitrost in udobje vožnje.
 
Promet zahteva varno gibanje vozil v normalnih pogojih in še posebej ponoči ter pri zmanjšani vidljivosti (megla, dež itd.). To kaže, da so potrebne kvalitetne talne označbe, ki predstavljajo enega od glavnih dejavnikov povečanja varnosti v prometu. Ključnega pomena je kakovost vizualnega vodenja udeležencev v prometu, ki je neposredno odvisna od vidnosti in odsevnih lastnostih talnih označb na vozišču. Ocena kakovosti talnih označb lahko temelji le na rezultatih meritev.
 
Retroodbojne lastnosti talnih označb na vozišču so izjemnega pomena in so eden od glavnih dejavnikov za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. Označbe na cestišču se v Sloveniji izvajajo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi. 

Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.

Zakonska odgovornost upravljavcev cest je zagotavljati minimalne vrednosti dnevne in nočne vidnosti talnih označb skozi celo leto.


05.06.2013

 
NAZAJ
×