Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Obvezna oznaka CE na stalnih prometnih znakih


Skladno z odločbo Komisije Evropskih Skupnosti z dne 24. junija 1996 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za prometno ureditev (96/579/ES, priloga III) in standarda SIST EN 12899.1:2007, morajo od 1.1.2013 dalje biti vsi stalni vertikalni prometni znaki opremljeni z znakom CE.

Kaj je oznaka CE?

CE je kratica za Conformité Européenne – evropsko skladnost in obstaja že od leta 1993. Obvezna je na tistih proizvodih, za katere zakonodaja predvideva tako označevanje. CE oznaka sporoča, da je proizvod v skladu z vso ustrezno zakonodajo Evropske unije in se lahko trži in prodaja v EU. Z namestitvijo oznake CE na proizvod proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da je le-ta usklajena z vsemi ustreznimi predpisanimi zahtevami, zlasti tistimi, ki zagotavljajo zdravje, varnost in zaščito okolja. Oznaka CE dokazuje, da izdelek izpolnjuje vse pravne zahteve, potrebne za trženje izdelka na celotnem notranjem evropskem trgu.

Več o oznaki CE si lahko preberete na uradnem spletišču EU.
 

Direktiva 96/579/ES - PROMETNA UREDITEV

V direktivo 96/579/ES spada tudi slovenski standard SIST EN 12988-1:2007, v katerem je priloga ZA. Priloga ZA daje proizvajalcem in priglašenim organom informacije, kako pridobiti oznako CE za stalne prometne znake. Za prometno opremo je pomembna naslednje direktiva: Direktiva 96/579/ES – Prometna ureditev (priloga III.)

Direktiva 96/579/ES - se v zvezi s sistemi potrjevanja skladnosti za PROMETNO UREDITEV ukvarja z naslednjim proizvodi:  

Priglašeni organ

Sistem potrjevanja stalnih prometnih znakov je št. 1, kar pomeni, da mora certificiranje opraviti priglašen certifikacijski organ, kateri mora predhodno dobiti odločbo katero izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Sistem št. 1 temelji na naslednjih metodah kontrole vrednotenja skladnosti priglašenega organa:
Priglašeni organ mora preveriti prometne znake, če so proizvedeni v skladu z zahtevami iz slovenskih in evropskih standardov ter v skladu s prilogo ZA, standarda SIST EN 12899-1:2007.
 
Funkcionalne zahteve je potrebno preveriti z začetnim preskusom tipa (ITT) in nenehno med proizvodnjo v podjetju tipa (FPC). Del tega nadzora je določena s strani proizvajalca, drugi del je strogo nadzorovana s strani tretje osebe in priglašenega organa. Uresničevanje zahtev pomeni, da proizvod, ki je v skladu z evropskim standardom lahko nosi oznako CE. Pri kontroli in certificiranju je potrebno upoštevati dodatne zahteve vsake države članice, katera ima posebne dodatne zahteve v zvezi z izdelavo, barvo in geometrijo stalnih prometnih znakov.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 041 693 198 ali po e-pošti na naslovu info@neks.si
 
NAZAJ
×