Pokličite nasPokličite nas
0599 33 015
Pišite namPišite nam
info@neks.si
Zapri
Pokličite nas
Pokličite nas 0599 33 015
Pišite nam
Pišite nam info@neks.si

Medlaboratorijske primerjave na področju meritev talnih označb in prometnih znakov

V podjetju NEKS d.o.o., Laboratoriju za prometno opremo, bomo v mesecu marcu 2016 organizirali medlaboratorijske primerjave na področju meritev talnih označb in prometnih znakov.
Medlaboratorijske primerjave so oblika ugotavljanja usposobljenosti preskuševalnih laboratorijev ter ostalih organizacij. K medlaboratorijskimi primerjavami so zavezani akreditirani laboratoriji, lahko pa se ga udeležijo tudi ostale organizacije, ki izvajajo tovrstne meritve za namen notranje ali zunanje kontrole. Medlaboratorijske primerjave so eno izmed najpomembnejših orodij s katerimi laboratorij zagotavlja stalno kakovost svojega dela in rezultatov ter njihovo primerljivost z rezultati drugih laboratorijev, ki delajo na istem področju.
Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah omogoča primerjavo rezultatov med laboratoriji. Omogoča tudi: Medlaboratorijske primerjave se bodo izvajale na področju meritev talnih označb in prometnih znakov po standardih in merilnih metodah:EN 1436:2007+A1:2008, Aneks B / Annex B: Merilna metoda za koeficient Retrorefleksije RL /     Measurement method for the coefficient of retroreflected luminance RL
EN 1436:2007+A1:2008, Aneks C / Annex C: Merilna metoda za svetilnostni koeficienta pri razpršenih osvetlitev Qd / Measurement method for the luminance coefficient under diffuse illumination Qd
EN 1436:2007+A1:2008, Aneks D / Annex D: Merilna metoda za odpornost proti zdrsu / Measuring  method for skid resistance (preverjanje se bo izvajalo po standardu EN 13036-4:2011 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – preskusne metode – 4. del: Metoda merjenja odpornosti površin proti drsenju/zdrsu – preskus z nihalom, Annex A: Validacija in kalibracija nihala / Validation and Calibration of the pendulum friction tester)
EN 12899-1:2008, 4.1.1.4 Koeficient retrorefleksije RA Razred RA1 in RA2 / Coefficient of retroreflection RA Class RA1 and RA2.Organizacija medlaboratorijske primerjave bo izvedena v mesecu marcu po vnaprej predpisanim tehničnim protokolom, ki ga dobi vsak udeleženec, v katerem bodo natančno definirani vsi parametri: tehnični protokol, sodelujoči laboratoriji ali organizacije, urnik, opis etalonov, navodila merjenja, merilni inštrumenti, ki jih uporabljajo udeleženci, merilni rezultati. Preskusi se bodo izvajali na istih vzorcih, ki jih bo zagotovil organizator medlaboratorijskih primerjav.

Kotizacija za udeležbo znaša 250,00 EUR brez DDV za vsako metodo standarda in vključuje vse stroške organizacije. Kotizacijo nakažite najkasneje do 15. februarja 2016 na transakcijski račun: SI56 34000-1007460115 sklic 00 001-16, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: NEKS d.o.o., Kotarjeva cesta 6b, 8310 Šentjernej, ID za DDV: SI78227950.

Prijave sprejemamo do ponedeljka 15. februarja 2016. Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti info@neks.si ali po pošti na naslov NEKS d.o.o., Kotarjeva cesta 6b, 8310 Šentjernej.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

20.01.2016
NAZAJ
×