Zehntner ZRM 1021

Meritve faktorja svetilnosti

Naprava se uporablja za meritve faktorja svetilnosti, pri talnih označbah in prometnih znakih po:
  • SIST EN 1436:2007 +A1:2009 in
  • SIST EN 12899-1:2008.
Meritve se izvajajo pri geometriji 45°/0°

Izmerjene vrednosti so v enotah (β)
INSTRUMENT ZRM 1021


Instrument Zehntner Reflektometer ZRM 1021 je umerjen na Phyisikalisch Tehnische Bundesanstalt (PTB).