RetroSign GR3

RetroSign GR3 za merjenje refleksivnih vrednosti (RA)

Instrument odlikuje dejstvo, da pred pričetkom merjenja ni potrebno vnesti tipa folije in barve. Podatke, shranjene v enoti se lahko prenese na osebni ali prenosni računalnik prek USB vmesnika za kasnejšo obdelavo podatkov s programom RSC za izdelavo poročil. RetroSign GR3 je opremljen z GPS modulom za določitev natančnega kraja meritev, te podatke lahko uporabimo v Google Earth.

Točka zaslonke geometrije zagotavlja natančne vrednosti, ki posnema realne vozne razmere ter ustreza laboratorijskim meritvam. Fotometrični filter v RetroSign GR3 je najbolj natančen, občutljiv ter trajen filter na svetu.
RetroSign GR3
Podatke lahko razvrstite po Sequence ID s klikom na eno od zaporedja ID kartic

V kombinaciji s točko geometrije zaslonke je zagotovljena laboratorijska natančnost odčitkov za vse vrste barv in odsevnih folij. Točka zaslonke prav tako omogoča uporabniku ugotoviti, ali je bil znak iz mikroprizmatičnih folij pravilno uporabljen.

Zaslonka pomanjševanja RetroSign GR3 retroreflektometra omogoča tudi merjenje malih črk in simbolov na prometnih znakih.
RetroSign GR3 instrument je umerjen na DANAK, rezultati pa so sledljivi v skladu s standardi, izdanimi po PTB (Physikalish-Technische Bundesanstalt, Nemčija).

Podatke lahko razvrstite po Sequence ID s klikom na eno od zaporedja ID kartic
Podatkovne točke z rezultati v Google Earth (GE)

Retro sign GR3 omogoča preprost prenos podatkov, ustvarjanje poročil v Excel-lu ter prenos lokacije na Google Earth (GE)

RetroSign GR3 je zasnovan z enostavnim vmesnikom tako za sedanje kot prihodnje označevanje ID-ja ter sistemov za upravljanje s premoženjem. Notranji pomnilnik shrani več kot 250.000 odčitkov, kar pomeni, da instrumentu nikoli ne zmanjka pomnilnika. Road Sensor Control (RSC) je programska oprema, ki v kombinaciji z USB vmesnikom omogoča preprost prenos podatkov, ustvarjanje poročil v Excel-lu ter prenos lokacije na Google Earth (GE).
Pred izvozom rezultatov v GE lahko nastavimo minimalno zahtevano vrednost meritve, ki je predpisana z nacionalnimi normativi ali predpisi investitorja. RA vrednosti, manjše od vrednosti v polju z nizko mejo, bodo prikazane z rdečo barvo. RA vrednosti, višje od določene minimalne vrednosti, bodo prikazane z zeleno barvo.

Splošni namen merjenja vrednosti po standardu CEN (EN 12899-1) je zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami za večjo prometno varnost, redna kontrola vrednosti retroodboja pa omogoča tudi boljši pregled, upravljanje in vzdrževanje cestne opreme. Meritve retroodboja prometnih znakov se lahko uporabi pri katastru prometne opreme ali pri banki cestnih podatkov (BCP).

Intervali meritev
  • Kontrola izvajalca pri novogradnji, da je bila izpolnjena vrednost, ki jo je predpisal investitor. Ta meritev običajno poteka v prvih dveh tednih po izvajanju del.
  • Kontrola vrednosti retroodboja prometnih znakov. Ta kontrola lahko potrdi, da znaki dosegajo predpisano raven. Te rezultate lastnik ali upravljavec preveri s predpisanimi standardi, tako pridobi podatke, s katerimi se odloči o nadaljnjem upravljanju cest.
  • Kontrola vrednosti retroodboja, kromatičnosti in dnevne vidnosti prometnih znakov pri prometnih nesrečah po DIREKTIVI 2008/96/ES.
  • Kontrola pravilne uporabe mikroprizmatičnih folij.
  • Kontrola izvajanja del na koncu pogodbenega obdobja.
Instrument RetroSign GR3 je umerjen na DANAK.