Mikro GripTester

Prenosljiv Mikro GripTester - stroškovno učinkovito in zanesljivo merjenje

Mikro GripTester je trikolesna ročno vodena naprava za merjenje trenja, ki nastane ob zaviranju kolesa po principu fiksnega zdrsa.
Naprava je poznana kot oprema za "neprekinjeno" merjenje trenja, saj meri neprekinjeno ves čas testne poti na vsakih 4,8 cm in ne le na določeni točki. Naprava nosi lastno zalogo vode in ima vgrajen vodni kontrolni sistem, ki vzdržuje debelino vodnega filma, ko testiramo površino v mokrih okoliščinah.

Merilno kolo s posebno gladko pnevmatiko, izdelano po ASTM standardu, je nameščeno na merilno os. Ko potiskamo napravo po površini, ki jo želimo raziskati - meriti, se odčitki trenja avtomatično izračunajo in shranijo. Poleg podatkov o trenju se merijo in shranjujejo tudi drugi parametri, kot so npr. hitrost, izmerjena dolžina, naklon, pretok vode, odčitki GPS-a ter temperatura okolja.

Teorija delovanja

Večina teže naprave je porazdeljena na dve pogonski kolesi, ki sta opremljeni s pnevmatikama s patentiranim profilom in nameščeni na pogonsko os.
Pogonska os nosi zobnik, druga os, na kateri je nameščeno merilno kolo, nosi drugi zobnik z drugačnim številom zob, kot jih ima zobnik na pogonski osi. Obe osi sta povezani s prenosno verigo; ta prenosni sistem nepretrgoma zavira merilno kolo, s čimer ga sili v zdrsavanje.

To zdrsujoče kolo in teža naprave povzročata majhne "zavoje" osi, ki nosi merilno kolo. Te "zavoje" merijo merilniki obremenitve, signale z merilnikov procesira računalnik in jih shrani na interni disk oziroma na USB ključ. Računalnik sprejema tudi signale s senzorja, ki ga aktivira kolo s 16 magneti, nameščeno na pogonsko os, kar omogoča izračun razdalje in hitrosti.
Mikro GripTester je trikolesna ročno vodena naprava za merjenje trenja

Uporaba Mikro GripTesterja

Mikro GripTester uporabljamo za merjenje mokre in suhe torne odpornosti na vseh tlakovanih površinah ali talnih označbah. Je stroškovno učinkovita in dinamična alternativa meritve z nihalom (spot Pendulum).

Merjenje z Mikro GripTesterjem temelji na istih načelih kot merjenje z instumentoma GripTester ali SCRIM, ki se po vsem svetu uporabljata za merjenje tornih lastnosti vozišč z različnimi hitrosti.

Inštrument je zelo okreten, namenjen preiskovanju lokacij nesreč, drsnosti talnih označb in drugih problematičnih področij. Prav tako se lahko z njim izvaja raziskave novozgrajenih vozišč.
Spolzke horizontalne oznake cest lahko predstavljajo resno nevarnost v cestnem prometu, ocenjevanje njihovih tornih lastnosti pa je lahko težavno. Britanski in nemški organi so pionirji na področju uporabe instrumenta Mikro GripTester za testiranje talnih označb na kraju samem v potisnem načinu. V Franciji se veliko uporablja pri testiranju in homologaciji novozgrajenih cest.

Raziskave in merjenja

Programska oprema Mikro GripTesterja organizira raziskave trenja v Raziskave (Surveys) in Merjenja (Runs). Raziskava je sestavljena iz enega ali več merjenj. To omogoča večje število merjenj na eni lokaciji (ali ponovljena merjenja na istem testnem področju ali merjenj na podobni lokaciji) in njihovo združevanje za namene analize in shranjevanja podatkov. Orodje, poznano kot Quick-Run (hitro merjenje), omogoča uporabniku merjenje, ne da bi mu bilo prej treba nastaviti Raziskavo in Merjenje.

Enote merjenja

Mikro GripTester meri trenje v enotah, imenovanih GripNumber (GN). Omenjene enote se pogosto rabi v merjenjih trenja površin cest in letališč (SIST CEN/TS 15901-7:2009). Definirani so standardi, ki določajo minimalne sprejemljive rezultate za različne tipe površin. Na voljo so tudi povezave z drugimi merilnimi tehnikami SRT in SN.

Mokro/Suho testiranje

Raziskave tornih lastnosti se lahko izvajajo mokro ali suho. Ko so zahtevane mokre raziskave, vgrajen potovalni vodno - kontrolni sistem omogoča dovajanje kontrolirane debeline vode na merilno kolo. Standardna debelina vodnega filma je 0,25 mm. Po želji je mogoče nastaviti različne debeline filma.

Testiranje na strmini

Mikro GripTester se lahko uporablja za testiranje tornih lastnosti na površinah z naklonom več kot 10 stopinj in z minimalnim učinkom na natančnost merjenja. Kot nagiba je shranjen v datoteki merjenja.

GPS

V inštrumentu je vgrajen GPS sprejemnik. Med merjenjem sta prikazani zemljepisna širina in dolžina. Podatki so nato shranjeni v datoteki merjenja skupaj z nadmorsko višino in različnimi drugimi GPS parametri.

Analiziranje in poročila

Mali ekran Mikro GripTesterja omogoča le pregled podatkov merjenja. Za namene analiziranja podatke prenesemo na prenosni ali osebni računalnik. Osnovni programski paket za analizo je Mikro GripTester Pregledovalnik. Program nudi prikaz in tiskanje merjenj in z njimi povezanih podatkov, ter številne grafe prikazane drug ob drugem.
Alternativno lahko podatke uvozimo neposredno v "tabelarične" programe, kot je Excel.
Podatki so shranjeni v "csv" datotekah, kar omogoča neposreden uvoz. Naslovni podatki, kot so npr. informacije o nastavitvah raziskav in merjenj, so shranjeni v "xml" datotekah, ki se jih zlahka upravlja s podatkovno bazo ali drugimi avtomatskimi orodji.

Instrument Mikro GripTester je umerjen na UKAS.