Minolta CM 700d


Meritve kromatičnosti barve

Naprava se uporabljaja za meritve kromatičnosti barve, pri talnih označbah in prometnih znakih po:
  • SIST EN 1436:2007 +A1:2009 in
  • SIST EN 12899-1:2008.
Izmerjene vrednosti so v enotah (x, y)
Diagram kromatičnosti barv, razred CR1 in CR2 po EN 12899-1CM 700d
 

Instrument Minolta CM 700d je umerjen s certifikatom in izjavo o skladnosti.